Skip to main content

Przeprowadzka z Anglii do Hiszpanii – opieka zdrowotna


Przeprowadzka z Anglii do Hiszpanii wiąże się oczywiście ze zmianami w kwestii ubezpieczeń, czy emerytur, choć te drugie można utrzymać na poziomie brytyjskim.

Przeprowadzka z Anglii do Hiszpanii – opieka zdrowotna i ubezpieczenie społeczne

Po zarejestrowaniu się do pracy w Hiszpanii i opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, będziesz uprawniony do państwowej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak obywatel hiszpański. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź serwis społecznościowy Seguridad (www.seg-social.es), który zawiera aktualne informacje dla Ciebie.

Jeśli jesteś beneficjentem emerytur państwowych z Wielkiej Brytanii w Hiszpanii, albo długoterminowego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, możesz być uprawniony do finansowanej przez państwo opieki zdrowotnej opłacanej przez Zjednoczone Królestwo. Musisz złożyć wniosek o formularz S1 w Międzynarodowym Centrum Emerytalnym i złożyć go u władz hiszpańskich. Uprawnia Cię to do EKUZ wydanego przez Zjednoczone Królestwo, co z kolei otwiera dostęp do opieki medycznej w innych krajach EOG, w tym w Wielkiej Brytanii.

Ważną kwestią są dokumenty medyczne. Notatki ze szpitala mogą nie „podążać” za Tobą, tak jak w Wielkiej Brytanii, dlatego najlepszą opcją jest posiadanie swojej kopii dokumentów po przeprowadzce z Anglii do Hiszpanii. Pozytywny jest również fakt, że wielu lekarzy w Hiszpanii mówi dobrze po angielsku i chętnie z tego korzysta. Sporo przydatnych informacji można znaleźć np. na stronie internetowej brytyjskiej służby zdrowia NHS.

Przeprowadzka z Anglii do Hiszpanii – emerytury

Jeśli jesteś już emerytem, ​​musisz poinformować IPC (Międzynarodowe Centrum Emerytalne), aby zapobiec problemom z wypłatą emerytury.

Hiszpania ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią, więc nie będziesz opodatkowany dwukrotnie. Pod warunkiem – oczywiście – że upewnisz się, iż urzędy skarbowe są świadome Twoich okoliczności. Możesz ustalić, aby Twoja emerytura była wypłacana bezpośrednio na Twoje hiszpańskie konto bankowe. W ten sposób nadal skorzystasz ze wzrostów emerytalnych tak, jakbyś nadal mieszkał w Wielkiej Brytanii.

Skontaktuj się z HMRC i dostawcami usług emerytalnych na długo przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. Jeśli natomiast pracujesz w Hiszpanii, upewnij się, że znasz warunki emerytalne dotyczące Twojej pracy. Hiszpańskie emerytury i renty są częścią ich systemu zabezpieczenia społecznego, dlatego formalności załatwiane są w Seguridad Social.