Skip to main content

Jak uzyskać ubezpieczenie społeczne w Belgii po przeprowadzce z UK?


Jedną z pierwszych rzeczy, które musisz zrobić po przeprowadzce do Belgii, jest uzyskanie karty ubezpieczenia społecznego. Musisz zarejestrować się w Mutuelle (po francusku) lub Ziekenfonds (po holendersku), aby pomyśleć o uzyskaniu ubezpieczenia społecznego w Belgii.

Belgijski system ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego jest zarządzany przez mutuelles/ziekenfonds. Wydadzą Ci kartę SIS (Social Information System), kartę z mikroprocesorem zawierającą wszystkie Twoje dane.

Będziesz potrzebować tej karty SIS podczas każdej wizyty u lekarza lub farmaceuty.

Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca musicie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za pośrednictwem mutuelle/ziekenfonds. Kwotę tę ustala rząd belgijski.

Przeprowadzka z UK do Belgii – emerytury państwowe

Podstawowa emerytura państwowa Wielkiej Brytanii jest akceptowana w Belgii. Jeśli mieszkasz, ale nie pracowałeś w Belgii, możesz ubiegać się o emeryturę państwową w Wielkiej Brytanii, kontaktując się z International Pension Centre telefonicznie. Jeśli jednak mieszkasz i pracowałeś kiedyś w Belgii, musisz złożyć wniosek o Twoją brytyjską emeryturę państwową za pośrednictwem RVP-ONP lub belgijskiego krajowego biura emerytalnego (IPC). Formularz wniosku będzie w języku francuskim, niderlandzkim lub niemieckim. Twój wniosek zostanie następnie przekazany do International Pension Centre (IPC).

Przeprowadzka do Belgii po otrzymaniu brytyjskiej emerytury państwowej

Jeśli jesteś emerytem i przeprowadzasz się do Belgii z Wielkiej Brytanii, powinieneś poinformować IPC o zmianach w Twojej sytuacji. Zapobiegnie to problemom z wypłatą emerytury i ułatwi dostęp do opieki zdrowotnej w Belgii.

Przeprowadzka z UK – emerytura belgijska

Każdy w Belgii ma prawo do emerytury państwowej, pod warunkiem że przepracował co najmniej 30 lat ze standardowego 45-letniego okresu kariery. Obliczenia uwzględniają czas spędzony w różnych krajach. Uwaga: przejście na emeryturę w wieku 60 lat jest możliwe, jeśli możesz udowodnić, że przepracowałeś 35 lub więcej lat.

Jeśli chcesz uzupełnić swoje uprawnienia emerytalne, skontaktuj się z firmą, która zapewnia Ci ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli masz akt życia z Wielkiej Brytanii, poinformuj ich o tym szybko, w przeciwnym razie Twoje świadczenia mogą zostać wstrzymane.