Skip to main content

Kierunek przeprowadzki do Niemiec – Dortmund


Osoby przeprowadzające się do Dortmundu, ósmego co do wielkości miasta w Niemczech pod względem liczby mieszkańców, mogą uznać to za zaskakująco łatwe. Dobre warunki mieszkaniowe, dość niski czynsz i wiele możliwości oznaczają, że znalezienie pracy, domu czy mieszkania powinno być dość proste.

Przeprowadzka do Dortmundu

Tętniące życiem, nowoczesne miasto Dortmund jest niezwykle popularne wśród turystów, studentów i emigrantów. Od swoich korzeni – jako potęga przemysłowa na początku XX wieku w Niemczech, po dzisiejszą gospodarkę opartą na technologii, miasto doświadczyło kilku niezwykłych zmian. Imponujące obiekty przemysłowe są obecnie centrami kultury i rozrywki, a mnogość terenów zielonych charakteryzuje Dortmund jako „Zieloną Metropolię”.

Wizy do Niemiec

Przeprowadzający się do Dortmundu z obywatelstwem UE, jak również obywatele Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, nie potrzebują wizy, aby mieszkać i pracować w Niemczech. Osoby spoza Europy muszą osobiście ubiegać się o wizę lub pozwolenie na pracę w najbliższej niemieckiej ambasadzie lub konsulacie. Studenci powinni ubiegać się o wizę studencką w swoim kraju, na co najmniej trzy miesiące przed przyjazdem do Niemiec.

Dla tych, którzy potrzebują wizy pobytowej, a także chcą pracować w Dortmundzie, istnieją trzy rodzaje wiz pracowniczych. Jedna z nich, przeznaczona do ogólnego zatrudnienia, jest przyznawana w zależności od potrzeb ekonomicznych Niemiec i wymaga kwalifikacji zawodowych oraz konkretnej oferty pracy. Niebieską kartę UE można uzyskać dla „wybitnych specjalistów” – absolwentów szkół wyższych, którzy mogą uzyskać dobrze płatną pracę. Trzecia jest przeznaczona dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które muszą udowodnić, że mogą inwestować i przynosić Niemcom korzyści gospodarcze.

Po pięciu latach posiadania zezwolenia na pobyt, osoby niebędące obywatelami UE mogą ubiegać się o nieograniczone zezwolenie na pobyt (Niederlassungserlaubnis), które daje ich posiadaczom prawo do zamieszkania i pracy w Niemczech. Wnioskodawcy muszą władać językiem niemieckim, posiadać odpowiednią wiedzę na temat systemu prawnego i socjalnego w Niemczech, posiadać bezpieczne dochody i odpowiednią przestrzeń życiową oraz przynajmniej przez 60 miesięcy opłacać ustawowy system emerytalny.

Znalezienie miejsca zamieszkania w Dortmundzie

Mieszkanie w Dortmundzie oznacza możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami zakwaterowania, od hoteli i mieszkań, po podnajem i spółdzielnie mieszkaniowe.

Południowy Dortmund jest domem dla wielu ważnych niemieckich korporacji i znajduje się w pobliżu modnej dzielnicy Kreuz, otoczonej barami, kawiarniami i restauracjami. Popularna jest również dzielnica Kaiser Street, a także poszukiwana dawna ulica Traum Street, która przechodzi przez historyczne centrum Herdecke. Dortmund West „zawiera” Uniwersytet TU Dortmund, Wyższą Szkołę Zawodową i Uniwersytet Techniczny oraz Park Technologiczny, w którym znajdują się liczne przedsiębiorstwa z branży zaawansowanych technologii.

Na zielonych ulicach północnej części miasta znajduje się wiele tańszych, samodzielnych mieszkań i domów jednorodzinnych, jak również droższych mieszkań. Na wschodzie miasta znajduje się wiele boisk sportowych, lotnisko i jezioro rekreacyjne – Phoenix Lake. Słynące z jedzenia, przyciągające w weekendy gości z całych Niemiec, wiele firm ma w pobliżu kompleksy mieszkaniowe, a w mieście jest mnóstwo mieszkań dostępnych w spokojniejszym otoczeniu.