Skip to main content

Przepisy celne w Hiszpanii, czyli jak bezpiecznie przeprowadzić się do Hiszpanii


Przepisy celne w Hiszpanii, czyli jak bezpiecznie przeprowadzić się do Hiszpanii
  1. Żeby wjechać do Hiszpanii, przyjeżdżający muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 
  2. Przyjezdni mają prawo przywieźć ze sobą do Hiszpanii określone ilości wybranych dóbr i towarów za darmo. Spośród nich wymienić można m.in. papierosy, alkohol (z ilościami maksymalnie zgodnymi z normami dotyczącymi bezpłatnych nabytków dla dorosłych), perfumy.
  3. Hiszpański Związek Celników niezmiernie surowo kontroluje dostawy żywności, szczególnie mięsa, czekolady, jaj, wołowiny, baraniny itp. 
  4. Nie wolno przewozić broni lub jej części, materiałów wybuchowych, narkotyków. 
  5. Obcokrajowcy mogą zarejestrować w Hiszpanii swoje samochody, ciągniki, quady i inne pojazdy, ale należy pamiętać, że będą musieli wykupić odpowiednie ubezpieczenie i zdobyć numer rejestracyjny w razie potrzeby. 
  6. Bez względu na cel przybycia do Hiszpanii na czas przekraczania granic obowiązuje zakaz przywozu i wywozu dóbr i towarów kontrabandowych, fałszywych lub bez ubezpieczenia. Najczęstszymi towarami szczególnie strzeżonymi przez odpowiednie służby są antyki, złoto, drogie materiały i składniki chemiczne.

Dokumenty potrzebne podczas przeprowadzki do Hiszpanii

Jeśli przyjeżdżający pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą wjechać do Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego lub karty stałego pobytu w UE. 

Reszta cudzoziemców musi posiadać wizę, aby wjechać do Hiszpanii. Wizy należy uzyskać w ambasadzie Hiszpanii w danym kraju.

Przybywającym z niektórych krajów zostaje wydany specjalny numer identyfikacyjny na granicy, zamiast wizy. Główne źródła utrzymania, na które trzeba się powoływać podczas ubiegania się o wizę, to: dochody z pracy, dochody z oszczędności, bezpośredni wkład finansowy, świadczenia rodzinne itp. Przybywający na wizytę będą również dokumentować ubezpieczenie podróżne, które jest wymagane.

Co można przewieźć do Hiszpanii podczas przeprowadzki?

Przyjezdni mogą również przywieźć inne produkty w ilości do 150 euro. Obejmują one inne towary, w tym żywność (takie jak słodycze, owoce itp.), niewielkie ilości monet, przedmioty wielokrotnego użytku (np. odzież, obuwie, biżuteria) itd. 

Jeśli chodzi o aktywa finansowe, przyjezdni mają prawo wwieźć do Hiszpanii łącznie do 15 000 EUR. 

Ponadto, przyjezdni mają prawo przywieźć ze sobą do Hiszpanii dowody wskazujące na okresy pobytu za granicą w celu uzyskania zwolnienia podatkowego, w tym rachunki wystawione na ich imię, wpływy bankowe, wyciągi z kont bankowych, dowody posiadanych aktywów itp.

Ponadto należy mieć na uwadze, że przepisy dotyczące przewozu produktów kontrolowanych mogą się różnić w zależności od regionu. Przed przekroczeniem granicy lub lotniska należy zapoznać się z lokalnymi przepisami, aby upewnić się, że prawidłowo przewozimy dozwolone produkty i przedmioty.

Rejestracja pojazdów po przeprowadzce do Hiszpanii

Aby zarejestrować pojazd, obcokrajowcy będą musieli dokonać wszystkich wymaganych kroków w Hiszpanii, czyli wybrać odpowiednią instytucję, przedstawić potrzebne dokumenty i zapłacić wymagane opłaty. Jednakże, jeśli chodzi o inne rodzaje pojazdów, takie jak autonomiczne pojazdy, obcokrajowcy będą musieli uzyskać dodatkowe zezwolenie od hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju, aby móc je legalnie używać.

Kontrole podczas przewozu towaru do Hiszpanii

Celnicy muszą upewnić się, że przedmioty te są traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami dotyczącymi higieny i odpowiednich okresów przechowywania. Aby to uczynić, Hiszpański Związek Celników dba o to, aby wszystkie produkty spożywcze dostarczane do Hiszpanii spełniały określone zasady jakości i bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, celnicy dokonują kilku kontroli jakości, w tym prób i oceny. Kiedy są one zadowalające, produkt jest dopuszczony do obrotu, w przeciwnym razie zostaje on odmówiony. Hiszpański Związek Celników ma również kontrole w celu zapobiegania przemytowi żywności, ponieważ przemytnicy często próbują wprowadzić do Hiszpanii produkty, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Używa również nowych systemów technologicznych, aby wykryć niesprawiedliwą lub nielegalną działalność spowodowaną przemytem żywności.

Zakazy dotyczące przewozu do Hiszpanii towarów niedozwolonych

Innym przepisom, które obowiązują podczas przekraczania granicy z Hiszpanią, jest wprowadzenie zakazu wwozu hazardowych gier, sprzętu do gier hazardowych, broni i amunicji, a także narkotyków, czy narzędzi do przestępstw. Wszystkie te rzeczy będą konfiskowane, a osoba, która je przynosi, może zostać ukarana finansowo lub aresztowana. Przywóz towarów bez stosownego zezwolenia jest zakazany, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny być skontaktowane z odpowiednim urzędem celnym celem uzyskania informacji.