Skip to main content

Przeprowadzka do Niemiec z UK – opieka zdrowotna (informacje)


Niemiecka opieka zdrowotna jest uważana za jedną z najlepszych w Europie. Opiera się ona na dwóch funduszach, które wspierają dochody z zasobów finansowych. Pierwszy z nich to ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, za które każdy w Niemczech jest zobowiązany płacić podatki. Drugi to prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które jest dostępne tylko dla osób o dochodach przekraczających określony poziom minimalnego rocznego wynagrodzenia.

Czy opieka zdrowotna w Niemczech jest bezpłatna?

Każdy, kto pracuje w Niemczech w pełnym wymiarze godzin i ma miesięczny dochód do 4 687 euro (kwota brutto), musi być ubezpieczony publicznie. Ponieważ jest to minimalny dochód do ubezpieczenia zdrowotnego, kwota, którą powinien zapłacić pracownik, wynosi od 2016 roku około 14,6%. Połowa tej kwoty jest zabezpieczona przez pracodawcę.

Osoby pracujące za więcej niż 4 687 euro/miesiąc są zgodnie z prawem uprawnione do ubiegania się o prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wysłanie wniosku o taki rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego jest nieco bardziej skomplikowane. Możesz zostać poproszony o poddanie się określonym badaniom medycznym i udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych ze swoim stanem zdrowia.

Opieka zdrowotna w Niemczech dla cudzoziemców (z Wielkiej Brytanii)

W przypadku czasowego pobytu w Niemczech konieczne jest posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Pokrywa ona koszty ewentualnego leczenia w nagłych wypadkach podczas pobytu w krajach UE. Zagraniczne ubezpieczenie podróżne z Wielkiej Brytanii obejmuje wszelkie możliwe kwestie zdrowotne, których EKUZ nie obejmuje.

Przeprowadzka do Niemiec z UK  – koszty opieki zdrowotnej w Niemczech

Jest to subiektywne i zależy od rodzaju i specyfiki ubezpieczenia zdrowotnego każdej osoby. Osoby z dodatkowym prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym będą mogły korzystać z dodatkowej opieki i leczenia o wyższej jakości.

Ludzie, polegając na podstawowym państwowym ubezpieczeniu zdrowotnym, powinni mieć na uwadze, że nie pokrywa ono w pełni wielu zabiegów zdrowotnych w szpitalach lub podczas wizyty u dentysty. W przypadku hospitalizacji w szpitalu publicznym w Niemczech wymagana jest dzienna opłata w wysokości 14 euro.

Rachunki za opiekę dentystyczną są z reguły pokrywane przez ustawowe (państwowe) ubezpieczenie zdrowotne do 70% pełnej kwoty. Reszta powinna być zapłacona przez pacjenta.

Opieka zdrowotna w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Nie ma żadnego skutecznego sposobu na dokładne wyliczenie, która opieka zdrowotna jest bardziej efektywna lub korzysta cenowo. Zamiast tego należy skupić się na określeniu czynników, które wpływają na koszt ubezpieczenia. W Wielkiej Brytanii koszty prywatnej opieki zdrowotnej różnią się głównie na podstawie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia danej osoby.

Uzyskanie prywatnego ubezpieczenia w Niemczech staje się możliwe po dokładnym określeniu profilu ryzyka danej osoby. Istnieje pewne kryterium, które należy spełnić, aby uzyskać dostęp do świadczeń z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego:

  • Musisz zarabiać ponad 59.400 euro rocznie (dane z 2018 roku),
  • Osoby pracujące na własny rachunek,
  • Posiadają status niemieckiego urzędnika państwowego,
  • Praca w niepełnym wymiarze godzin i zarabianie mniej niż 450 euro miesięcznie.

Pacjenci operowani w Niemczech dzielą się informacjami, że w Wielkiej Brytanii muszą czekać 3-4 tygodnie, aby uzyskać termin operacji. W Niemczech nietypowe jest oczekiwanie na rutynową operację zdrowotną. W Niemczech, w porównaniu z Wielką Brytanią, jest więcej lekarzy i dostępnych łóżek.

Przeprowadzka do Niemiec z UK – jakość opieki zdrowotnej w Niemczech

Opieka zdrowotna w Niemczech jest zaawansowana i w różnych aspektach oferuje więcej niż opieka zdrowotna w innych krajach. Zaletą jest diagnoza i długotrwała relacja między pacjentem a lekarzem.

⅔ chorych dorosłych w Niemczech uważa, że ich opieka zdrowotna nie wymaga zmian strukturalnych, reszta uważa, że powinna być całkowicie zreformowana. Niemcy dostarczają informacji, których wymaga się od pacjenta skuteczniej niż wiele innych krajów na świecie.

Niemcy są bardziej skłonni do przekazywania szczegółowych informacji o ryzyku związanym z ich leczeniem przed jego zakończeniem.