Skip to main content

Przeprowadzka z Anglii do Polski | Zezwolenia na pobyt


Przeprowadzka z Anglii do Polski | Zezwolenia na pobyt

Przeprowadzka z Anglii do Polski może być znaczącą zmianą w życiu, zwłaszcza po brexicie, który wprowadził nowe regulacje dotyczące przepływu osób między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej. Jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii i rozważasz przeprowadzkę do Polski, kluczową sprawą, którą musisz załatwić, jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt.

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pobyt dzielą się na kilka kategorii, w zależności od celu pobytu, m.in.:

• zezwolenie na pobyt czasowy – przeznaczone dla osób, które planują przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące w ciągu półrocznego okresu, ale krócej niż 3 lata. Idealne dla osób, które przyjeżdżają do pracy, na studia, a także dla przedsiębiorców;

• zezwolenie na pobyt stały – możliwe do uzyskania po nieprzerwanym pobycie w Polsce przez minimum 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy;

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – dostępne po 5 latach ciągłego pobytu w Polsce.

Jak ubiegać się o zezwolenie na przeprowadzkę?

Proces aplikacyjny może się różnić w zależności od rodzaju zezwolenia, ale ogólne kroki są następujące:

• złożenie wniosku – wniosek o zezwolenie na pobyt należy złożyć osobiście w najbliższym Urzędzie Wojewódzkim przed wygaśnięciem wizy lub innych dokumentów pozwalających na pobyt;

• dokumenty – do wniosku należy dołączyć zdjęcia, kopie dokumentów tożsamości, dowody na posiadanie środków finansowych, ubezpieczenie zdrowotne oraz, w zależności od przypadku, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni, dokumenty rejestracyjne firmy).

Brexit i jego wpływ

Po brexicie, obywatele Wielkiej Brytanii nie korzystają już z praw, które mieli jako obywatele UE. Oznacza to, że do pracy, studiowania czy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce potrzebne są odpowiednie zezwolenia na pobyt i pracę, podobnie jak dla obywateli państw spoza UE.

Ważne terminy dotyczące przeprowadzki

Zaleca się rozpoczęcie procesu aplikacyjnego możliwie jak najwcześniej, najlepiej kilka miesięcy przed planowaną przeprowadzką. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może być różny, ale zwykle trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Pomoc w procesie przeprowadzkowym

Dla wielu osób, szczególnie tych, które po raz pierwszy mają do czynienia z polskim systemem prawnym, proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt może wydawać się skomplikowany. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy prawnej. Specjaliści od prawa migracyjnego mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji i zapewnić, że wszystkie wymogi są spełnione.

Zrozumienie różnych typów zezwoleń na pobyt

W Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, różne cele pobytu wymagają różnych rodzajów zezwoleń. Oto szczegółowy przegląd najczęściej wybieranych:

• zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę: obywatele Wielkiej Brytanii, którzy otrzymali ofertę pracy w Polsce, muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Aby to zrobić, pracodawca w Polsce musi najpierw uzyskać dla pracownika tzw. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie to jest zwykle wydawane na okres, na jaki zawarto umowę o pracę, ale nie dłużej niż 3 lata;

• zezwolenie na pobyt czasowy dla studentów: studenci, którzy chcą studiować w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, które będzie ważne przez okres trwania ich studiów. Wymagane jest zaświadczenie o przyjęciu do uczelni w Polsce;

• zezwolenie na pobyt czasowy dla przedsiębiorców: osoby, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie założenia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej założenie firmy oraz planu biznesowego.

Jak przygotować się do procesu aplikacyjnego?

  • zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów: Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak ważny paszport, dowody finansowe, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. umowę o pracę, zaświadczenie z uczelni, dokumenty firmowe), aktualne zdjęcia oraz wypełniony wniosek. Dokładna lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie Urzędu Wojewódzkiego;
  • tłumaczenia dokumentów: wszystkie dokumenty niepolskojęzyczne muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
  • ubezpieczenie zdrowotne: nie zapomnij o załatwieniu ubezpieczenia zdrowotnego, które jest wymagane przy większości aplikacji o zezwolenie na pobyt;
  • wizyta w Urzędzie Wojewódzkim: złożenie wniosku osobiście w urzędzie wojewódzkim jest ostatnim krokiem. Sprawdź godziny otwarcia i czy istnieje możliwość umówienia wizyty, co może znacznie skrócić czas oczekiwania.

Co dalej po uzyskaniu zezwolenia?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt, będziesz mógł legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Jest to jednak ważne, aby pamiętać o konieczności odnowienia zezwolenia przed jego wygaśnięciem, jeśli planujesz dłuższy pobyt.

Potencjalne wyzwania i jak się przygotować do przeprowadzki?

Przeprowadzka do innego kraju może wiązać się z różnymi wyzwaniami kulturowymi i administracyjnymi. Warto zapoznać się z polską kulturą, podstawami języka polskiego oraz zawiłościami życia codziennego, aby ułatwić sobie proces adaptacji. Przy odpowiednim przygotowaniu i zrozumieniu wymagań, przeprowadzka i proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Polsce mogą przebiegać płynnie, otwierając przed Tobą nowe możliwości i doświadczenia w sercu Europy.