Skip to main content

Przeprowadzka z UK do Holandii – kupno domu


Kupno domu może być jedną z najważniejszych decyzji życia w Holandii, po przeprowadzce z Anglii. Jak wyglądają procedury podpisania dokumentów i rozliczenia?

Przeprowadzka z UK – kupno domu w Holandii

Aby właściwie zacząć życie się w Holandii, najprawdopodobniej chciałbyś znaleźć mieszkanie lub dom i znaleźć pracę. Na szczęście nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zakupu domu w Holandii.

Proces ten jest łatwy i szybki, ale upewnij się, że w pełni rozumiesz dokumenty przed ich podpisaniem, bo chociaż angielski jest powszechnie używany i rozumiany, to językiem urzędowym jest holenderski (niderlandzki). Zazwyczaj proces ten wygląda następująco:

1. Znajdź dom i uzgodnij cenę ze sprzedawcą,
2. Podpisz umowę tymczasową, która obejmuje wszystkie kwestie związane ze sprzedażą i zapewnia Tobie oraz sprzedawcy pewną ochronę,
3. Zapłacisz depozyt (10%), a kopia podpisanej umowy jest wysyłana do notariusza,
4. Kolejnym krokiem jest przeniesienie własności, dokonywane przez notariusza,

Procedura rejestracji w Holandii zajmuje tylko około siedmiu dni. Koszty obejmują wszystkie koszty zakupu, a następnie odsprzedaży nieruchomości – opłaty prawników, opłaty notarialne, opłaty rejestracyjne, podatki, opłaty agentów itp. Wynoszą od 10% do 14% ceny zakupu.

Jest to wymóg prawny, aby w celu rejestracji nieruchomości zatrudnić notariusza prawa cywilnego. Opłaty prawne podlegają negocjacjom, ale można spodziewać się zapłaty około 800 do 2800 GBP lub około 1% – 1,5% wartości nieruchomości + 19% VAT.

Ponadto należy zapłacić podatek transferowy; jest to stawka zryczałtowana w wysokości 6% od ceny zakupu lub wartości rynkowej nieruchomości.

Zwykle wszystko kosztuje więcej, niż się na początku spodziewasz, więc dokładnie sprawdź swoje finanse.

Przeprowadzka z UK i znalezienie pracy w Holandii

Europejska umowa o swobodnym przepływie pracowników oznacza, że ​​możesz mieszkać i pracować w Holandii bez wizy lub pozwolenia na pracę.

Jedną z korzyści życia w Holandii jest to, że istnieje wiele możliwości osób poszukujących pracy za granicą. Jest bazą dla różnych międzynarodowych firm, a liczne agencje zatrudnienia specjalizują się w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy.