Skip to main content

Przeprowadzka z UK do Niemiec – wiza dla obywatela spoza UE


Jeśli np. Twój znajomy nie jest obywatelem Unii Europejskiej, a chce przenieść się do Niemiec i podjąć tam pracę, musi ubiegać się o wizę do Niemiec. Wszystkie wnioski wizowe należy składać w Niemieckich Centrach Aplikacji Wizowych. Znajdują się one w Londynie lub Manchesterze. Ambasada Niemiec, znajdująca się w Londynie, rozpatruje wszystkie wnioski.

Przeprowadzka z UK do Niemiec – wiza dla obywatela spoza UE

Sposób składania wniosków wizowych:

  • Należy uzyskać więcej informacji na temat jurysdykcji danego kraju,
  • Wybór najbardziej odpowiedniej kategorię dla swojej wizy – wiza turystyczna, wiza pracownicza, wiza biznesowa, wiza dla nieletnich i inne,
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można otrzymać w Centrum Aplikacji Wizowych,
  • Umówienie się na spotkanie w celu złożenia wniosku osobistego.

Po złożeniu wniosku wizowego

Należy poczekać na ruch ambasady Niemiec w Wielkiej Brytanii, aż będzie gotowa do podjęcia decyzji w sprawie wizy. Proces ten trwa około 5 dni roboczych. Warto jednak przypomnieć się ambasadzie, jeśli po kilku tygodniach od pomyślnego ubiegania się o wizę nie bedzie żadnej odpowiedzi.

Wymagania dotyczące wizy pracowniczej w Niemczech

Po przeprowadzce do Niemiec można ubiegać się o wizę pracowniczą. Zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy jest obowiązkowe dla osób, które nie posiadają obywatelstwa jednego z krajów UE. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Berliński Urząd do Spraw Cudzoziemców) oraz Urząd Pracy w Niemczech przyjrzą się wnioskowi i stwierdzą, czy wydadzą zezwolenie.

Wymagane dokumenty dla niemieckiej wizy pracowniczej

  • Dwa formularze zgłoszeniowe, w pełni wypełnione z danymi osobowymi,
  • Dwa zdjęcia paszportowe,
  • Proszę pamiętać, że Niemcy mają szczególne wymagania dotyczące tych zdjęć,
  • Ważny paszport,
  • Dokument potwierdzający pobyt w konsulacie, w którym złożono wniosek. (z reguły wystarczy rachunek za media),
  • Należy uiścić opłatę wizową w wysokości 60 euro i przedłożyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Osoba musi być również ubezpieczona w podróżniczym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jak długo trzeba czekać na wizę niemiecką?

Nie ma reguły w kwestii przybliżonego czas uzyskania wizy. Jest to skomplikowany proces, który dla jednych jest bardzo szybki, a dla innych trwa znacznie dłużej.

Po prostu śledźcie swoje postępy i zobaczcie, ile czasu trzeba jeszcze poczekać, aż niemiecka wiza będzie gotowa. Po otrzymaniu powiadomienia, że dokument jest gotowy, należy udać się do miejscowego Centrum Poboru Paszportów i odebrać swoje dokumenty.

Niemiecka wiza dla osób poszukujących pracy

Niemiecka wiza dla osób poszukujących pracy jest kolejnym dokumentem, który imigranci starają się zdobyć jak najszybciej np. po przeprowadzce z UK do Niemiec. Jest to w zasadzie pozwolenie na pobyt długoterminowy i daje jego właścicielowi 6 miesięcy na pozostanie w kraju w poszukiwaniu pracy.

Jeśli ktoś z wizą poszukujący pracy podejmie pracę w tym okresie, otrzyma pozwolenie na pracę. Pozwala ona na pobyt i dalsze pozwolenie na zatrudnienie.

Wiza dla osób poszukujących pracy sama w sobie nie daje pozwolenia na pracę w Niemczech. Daje ona jedynie pozwolenie na pobyt w kraju i poszukiwanie pracy. Musisz otrzymać wizę pracowniczą po udanej rozmowie kwalifikacyjnej i oficjalnie podpisać umowę o pracę.