Skip to main content

Przeprowadzka z UK – w jakim języku mówią w Belgii?


Przeprowadzka z UK do Belgii wiąże się z kilkoma zmianami, również pod kątem komunikacyjnym. W jakich językach można się porozumieć w tym kraju?

Przeprowadzka z UK – w jakim języku mówią w Belgii?

Dla małego kraju, którego motto brzmi „Siła w jedności”, Belgia jest trochę anomalią. Ma trzy języki urzędowe: holenderski (niderlandzki), francuski i niemiecki oraz cztery oficjalne okręgi językowe. Ale zapisana w konstytucji jest wolność mówienia w dowolnym języku. Jak do tego doszło? Jakiego więc języka w Belgii powinieneś używać?

W 1962 roku wyznaczono cztery obszary językowe, zgodnie z powszechnym użyciem języka.

W północnej części Flandrii, gdzie mieszka około 60% populacji, językiem urzędowym jest niderlandzki. Na południe od linii wschód-zachód, dzieląc kraj na południe od Brukseli, w obszarze Walonii, językiem urzędowym jest francuski. Pozostawia to niewielki obszar na wschodzie, w którym niemiecki ma pierwszeństwo. Bruksela, wyspa na holenderskojęzycznym obszarze flamandzkim, jest oficjalnie dwujęzyczna – francuska i holenderska.

Wielu Belgów mówi co najmniej dwoma językami, najczęściej holenderskim (niderlandzkim) i francuskim, chociaż angielski jest również powszechnie używany na obszarach miejskich.

Dlaczego Bruksela jest dwujęzyczna?

Historycznie Bruksela mówi po holendersku, ale w połowie XIX wieku, kiedy Belgia stała się niepodległa, francuski został wybrany jako język narodowy. Francuski stał się językiem sądów, administracji, kultury i wojska. Jednak w tym obszarze było zbyt wielu obywateli niderlandzkojęzycznych, więc kiedy Belgia została podzielona na cztery strefy językowe, Bruksela stała się dwujęzyczna, podobnie jak 19 gmin graniczących z Brukselą.

Dlaczego flamandzcy mieszkańcy Brukseli chronią swój język?

W okolicach Brukseli znajduje się 19 gmin, w których zachęca się miejscową ludność do mówienia po holendersku (niederlandzku). Nastąpił duży napływ obywateli francuskojęzycznych, a także cudzoziemców. Aby chronić ich język na tych obszarach, podjęto działania mające na celu zachęcanie do używania języka niderlandzkiego i zniechęcanie do używania innych języków. Władze lokalne używają niderlandzkiego, handlowców zachęca się do pracy i reklamy w języku niderlandzkim, znaki drogowe są w języku niderlandzkim, chociaż centra informacji turystycznej, a lotnisko może używać trzech języków narodowych, a także angielskiego.

Można zadać pytanie, czy angielski powinien stać się czwartym językiem narodowym – ale wyobraź sobie praktyczne problemy – stacjonarne, znaki, usługi publiczne. To byłoby po prostu zbyt niepraktyczne.

Przeprowadzka z UK do Belgii – jaki język w firmach oraz szpitalach?

Firmy mogą używać dowolnego języka w kontaktach zewnętrznych. Jednak w firmie używanie języka wewnętrznego i oficjalne dokumenty muszą być w języku urzędowym regionu, chociaż tłumaczenia są dozwolone, a nawet obowiązkowe.

We Flandrii, mimo że w zasadzie istnieje swoboda języka, to instrukcje, znaki bezpieczeństwa, pisemne, a nawet komunikacja ustna muszą być w języku niderlandzkim. Więc Twój odcinek wypłaty, czy Twoja umowa, będą w języku niderlandzkim, ale możesz dostać również tłumaczenie. Twój szef powinien rozmawiać z Tobą po niderlandzku. Rozmowy o pracę we Flandrii muszą odbywać się w języku niderlandzkim, jednak osoba przeprowadzająca rozmowę może „przetestować” inne umiejętności językowe.

W dwujęzycznych obszarach wokół Brukseli firmy francuskie, jak i holenderskie mogą używać swoich języków, jednak władze doceniają to, jeśli tylko reklama jest używana w języku niderlandzkim.

Wszystkie inne dokumenty reklamowe i urzędowe we Flandrii muszą być w języku niderlandzkim. Szpitale i służby ratunkowe w Brukseli muszą korzystać z holenderskiego i francuskiego; w innych obszarach używają języka danego obszaru. Publiczne domy wypoczynkowe i szpitale w Brukseli muszą zapewniać pomoc i dokumenty w języku francuskim i holenderskim, aczkolwiek prywatne domy wypoczynkowe nie są prawnie zobowiązane do korzystania z holenderskiego (niderlandzkiego).

Przeprowadzka z UK do Belgii – język w szkołach

W szkołach dzieci uczy się w języku danego obszaru. W Brukseli rodzice mogą zdecydować, czy wysłać swoje dziecko do szkoły niderlandzkiej, czy francuskiej, a coraz więcej przedmiotów uczy się w języku angielskim.

Istnieją pewne wyjątki:

  • Szkoły prywatne mogą wybrać swój język.
  • W Walonii istnieją szkoły „immersyjne”. W tych szkołach niektóre przedmioty ogólne są nauczane w języku niderlandzkim, a ich celem jest umożliwienie uczniom lepszego korzystania z języków narodowych,
  • We Flandrii istnieje kilka programów pilotażowych, w których niektóre przedmioty ogólne są nauczane w innym języku,
  • We Flandrii odbywają się lekcje języka niderlandzkiego, aby umożliwić zagranicznym dzieciom nauczenie się języka w wystarczającym stopniu, aby podążać za lekcjami.

Język w Belgii jest dość skomplikowany – trzeba mówić po holendersku, gdzieś można mówić po francusku lub angielsku, a jeszcze w innych regionach po niemiecku.