Skip to main content

Przeprowadzki Anglia – Polska po Brexicie


Po Brexicie wszystkie towary  w tym mienie przesiedleńcze, przeprowadzki  przekraczające granicę Wielkiej Brytanii wymagają odprawy celnej, niezależnie od tego czy obciążone są jakimikolwiek celnymi opłatami.

Odprawa celna pozwala nie płacenie żadnych opłat celnych na osobiste mienie przesiedleńcze.
– Potrzebna będzie również odprawa celna, proszę zerknąć na detale poniżej gdzie można zasięgnąć informacji i uzyskać pomoc w pozyskaniu dokumentów.

Odprawa celna – przygotowanie dokumentu – zwanego deklaracją celną – który umożliwi ładunkowi przekroczenie granicy UK-EU, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.

Dla Państwa wygody oferujemy obsługę zdalną. Przyjmujemy skany dokumentów drogą elektroniczną, nikt nie musi więc stawić się w naszym biurze.

Proponujemy Państwu dwa sposoby pozyskania dokumentów potrzebnych do przeprawy międzynarodowej.

1) Jako firma oferujemy przygotowanie dokumentu EX1 (przygotowanie odprawy transportowej) i GMR bezpłatnie, co umożliwia przeprawę graniczna z UK do Francji.

Do przygotowania takich dokumentów potrzebujemy od Państwa:

• Kserokopia lub skan paszportu ze zdjęciem i podpisem.
• Lista inwentarzowa lub lista przewozowa wraz z wartością.
• Dowód aktualnego adresu (rachunki za media / dowód zatrudnienia) wskazujący, że klient mieszkał w UK przez 12 miesięcy lub dłużej.
• Upoważnienie do transportu (przykładowy dokument w załączniku).

2) Można również skorzystać z profesjonalnej pomocy agencji celnej (agencja pobiera £200).

Nasza Agencja celna mieści siedziby w UK i posiada wysoką ekspertyzę w odprawach dóbr prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzek ,mienia przesiedleńczego.

M……………………….
Ju…………………..
E: info……………….
T: +44 (0) 20………………..

(dane do agencji będą podawane mailowo po rezerwacji)

Skorzystanie z pomocy agencji celnej umożliwi Państwu zdobycie dokumentu GPR oraz bar code, który umożliwi bezpieczny przewóz rzeczy przez terytorium Francji.

Wszystkie dokumenty należy przygotować i przekazać kierowcy w dniu odbioru transportu.

Przykładowe dokumenty:

Zapraszamy do współpracy, z nami przeprowadzka Anglia-Polska na pewno się uda!

Kanguro team