Skip to main content

Co warto wiedzieć przed przeprowadzką do Hagi? Część 2.


Jeśli jeszcze nie czytałeś pierwszej części tego artykułu, odsyłam do: Co warto wiedzieć przed przeprowadzką do Hagi? Część 1.

Haga jest głównym centrum politycznym Holandii i Unii Europejskiej, a ruch w tym kierunku może otworzyć wielkie perspektywy w prawie międzynarodowym. Zanim przeprowadzisz się do Hagi, największego miasta Holandii, dowiedz się, jak to wszystko wygląda.

Polityka w Hadze

Haga jest regularnie opisywana jako „prawna stolica świata”, w której mieszczą się liczne organizacje międzynarodowe i pozarządowe.

Haga nie jest tylko kolejnym holenderskim miastem w Zuid-Holland (prowincja południowej Holandii). Przeprowadzka do Hagi przeniesie Cię do politycznego centrum Holandii i Unii Europejskiej. Miasto jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, takich jak Europol, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny.

W Hadze działa około 170 organizacji międzynarodowych, które zajmują się sprawami sądowymi i politycznymi. W 2013 roku około 14 000 pracowników poświęciło się sprawie bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Wielu emigrantów i pracowników zagranicznych przenoszących się do Hagi znajduje pracę w jednej z tych organizacji, które stanowią znaczną część ogólnego zatrudnienia w mieście.

Wizy i zezwolenia na wyjazd

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii są zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy wjazdowej i mogą swobodnie podróżować do Niderlandów w dowolnym momencie. Obywatele niektórych państw są jednak nadal zobowiązani do ubiegania się o wizę przed podróżą do strefy Schengen. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w holenderskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W przypadku pobytów dłuższych niż 90 dni, emigranci z większości krajów spoza UE lub EOG potrzebują tymczasowego zezwolenia na pobyt (Machtiging tot Voorlopig Verblijf – MVV). Obywatele Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej i Nowej Zelandii nie potrzebują MVV i mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w ciągu trzech miesięcy od wjazdu do kraju.

Rejestracja pobytu

Każdy emigrant, niezależnie od narodowości, musi zameldować się w swojej administracji miejskiej na pobyt powyżej trzech miesięcy. Dotyczy to również obywateli krajów UE lub EOG. Wymagania dotyczące zameldowania mogą różnić się w zależności od powodu pobytu.

Praca w Hadze

W Hadze istnieje ponad 300 międzynarodowych przedsiębiorstw, które zapewniają również do 50 000 miejsc pracy. W mieście znajdują się na przykład siedziby firm Shell, Siemens i Nationale Nederlanden.

Zezwolenia na pracę w Hadze

To, czy potrzebujesz pozwolenia na pracę, aby podjąć ją w Holandii, zależy od konkretnego powodu, dla którego się tam przeprowadzasz. Niektórzy emigranci potrzebują tylko jednego zezwolenia (GVVA), które pozwala im mieszkać i pracować w Holandii. Inni muszą jednak złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt i oddzielne pozwolenie na pracę (TWV).

Niebieska karta UE

Niebieska karta UE jest nowym rodzajem wizy, która jest przeznaczona dla wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających obywatelstwo inne niż państw UE lub EOG. Ma ona ułatwić życie w Unii Europejskiej obcokrajowcom.

Warunki są jednak dość surowe. Kandydaci muszą mieć umowę o pracę przynoszącą im co najmniej 65 655,36 euro dochodu brutto rocznie (dane z 2017 roku) oraz muszą mieć ukończone co najmniej trzyletnie studia wyższe. Zagraniczne wykształcenie musi być sprawdzone przez IDW (International Credential Evaluation).

Niebieska karta może być wydawana maksymalnie na okres czterech lat, ale można ją przedłużyć, jeśli nadal ma się umowę o pracę z holenderską firmą i spełnia wymogi dotyczące wysokości wynagrodzenia.

Kontekst historyczny

Kiedy przeprowadzasz się do Hagi, możesz usłyszeć jak mieszkańcy i goście nazywają miasto „s-Gravenhage”, co oznacza „The Count’s Woods”. Nazwa ta pochodzi od hrabiego Holandii, który lubił polować w rozległych lasach tego regionu. Dziś w dawnej rezydencji hrabiów znajduje się kompleks budynków rządowych, na przykład holenderski Parlament i Urząd Premiera.

W dzisiejszych czasach Haga jest nie tylko siedzibą rządu holenderskiego, ale także siedzibą rodziny królewskiej. Od 1588 r. do 1806 r. służyła jako faktyczna stolica Holandii. Po rewolucji francuskiej Holandia stała się tymczasowo francuskim państwem satelickim w imperium Napoleona, a Bonaparte postanowił uczynić z Amsterdamu swoją stolicę. Tytuł ten pozostaje w posiadaniu Amsterdamu do dziś. Jednak po opuszczeniu Holandii przez Francuzów, rząd został ponownie przeniesiony do Hagi.