Skip to main content

Czym różni się edukacja w Hiszpanii i w Polsce? 

| Anna |

Czym różni się edukacja w Hiszpanii i w Polsce?

Edukacja w Hiszpanii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 16 lat. System edukacji hiszpańskiej składa się z trzech poziomów: edukacji podstawowej, edukacji średniej i edukacji wyższej. 

Edukacja podstawowa trwa cztery lata i zakończona jest egzaminem zewnętrznym, który trzeba zdać, aby uzyskać certyfikat ukończenia szkoły. 

Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej lub od razu wybrać studia wyższe. 

Studia wyższe w Hiszpanii są dostępne na uniwersytetach publicznych, prywatnych i państwowych uczelniach wyższych. Większość kierunków ma trzy stopnie wykształcenia: licencjat, magisterium i doktorat. Studenci muszą zdać egzamin wstępny, aby rozpocząć studia na uniwersytecie publicznym lub państwowej uczelni wyższej.

Edukacja w Hiszpanii

Szkoła podstawowa (Educación Primaria)

Edukacja podstawowa w Hiszpanii trwa 9 lat, od 6. do 16. roku życia. Program nauczania jest ustalony przez Ministerstwo Edukacji i obejmuje wszystkie ważne przedmioty, takie jak język hiszpański, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, język angielski i religia. Uczniowie mają także okazję do nauki innych języków, takich jak francuski i niemiecki, a także wybierania lekcji takich jak technologia, sztuka lub muzyka. 

Uczniowie są oceniani w regularnych testach i egzaminach, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Ci, którzy zdają egzaminy, otrzymują certyfikat ukończenia edukacji podstawowej.

Szkoła średnia (Educación Secundaria/Bachillerato)

Edukacja średnia w Hiszpanii składa się z dwóch etapów: szkoły średniej i gimnazjum. 

Uczniowie w wieku 12-16 lat uczą się w szkole średniej, która trwa cztery lata. Na tym etapie uczniowie muszą wybrać jeden z dwóch kierunków: ogólny lub profesjonalny. Zakończenie szkoły średniej oznacza zdobycie świadectwa dojrzałości edukacyjnej, które pozwala na dalszą edukację. 

Ostatni etap edukacji średniej w Hiszpanii to gimnazjum, które trwa dwa lata. Uczniowie po ukończeniu gimnazjum otrzymują świadectwo dojrzałości, które pozwala na podjęcie studiów wyższych.

Studia wyższe

Edukacja wyższa w Hiszpanii jest oferowana przez uniwersytety państwowe i prywatne oraz szkoły wyższe. Uczelnie państwowe są finansowane przez rząd i oferują bezpłatne studia dla studentów z państwa. Uczelnie prywatne są szkołami niepaństwowymi, ale też oferują wysoki poziom edukacji. Programy są zazwyczaj zgodne z europejskim systemem edukacji wyższej, obejmującym trzystopniowy cykl studiów: studia licencjackie, magisterskie i doktorat. Większość uniwersytetów oferuje teraz programy w języku angielskim, w szczególności w małych miastach, które chcą przyciągnąć międzynarodowych studentów.

Edukacja w Hiszpanii dla obcokrajowców 

Edukacja w Hiszpanii dla obcokrajowców obejmuje szereg opcji, w zależności od tego, jak długo obcokrajowiec chce pozostać w Hiszpanii. Kursy językowe są najczęstszą formą edukacji w Hiszpanii dla obcokrajowców, ponieważ umożliwiają szybkie poznanie języka hiszpańskiego. Po ukończeniu kursu językowego, obcokrajowcy mogą ubiegać się o kursy w hiszpańskich szkołach wyższych i uczelniach.

Studia w Hiszpanii dla obcokrajowców obejmują szeroki zakres kursów, od kursów licencjackich i inżynierskich po magisterskie i doktoranckie.

Osoby, które przebywają w Hiszpanii krócej niż rok, mogą wybrać kursy przygotowujące do egzaminów językowych. Najpopularniejsze z nich to certyfikaty językowe DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). 

Oprócz kursów językowych, obcokrajowcy przebywający w Hiszpanii mogą również uczestniczyć w kursach konwersacyjnych, kursach przygotowujących do egzaminów, kursach kulturowych lub kursach specjalistycznych. 

W Hiszpanii są również dostępne programy nauczania dla nastolatków, którzy chcą poznać język hiszpański i kulturę Hiszpanii. Programy te zwykle obejmują zajęcia językowe, zajęcia kulturowe, wycieczki i wyjazdy.