Skip to main content

System edukacji w Belgii


Jeśli planujesz przenieść się do Belgii na studia lub planujesz mieć dzieci i wysłać je do szkoły, musisz poznać system edukacyjny w Belgii. Niezbędne jest poznanie tego, czego Ty lub Twoje dzieci wkrótce doświadczysz ze względu na nieuniknione, a nawet zaskakujące zmiany dla przyszłych uczniów w związku z szokiem kulturowym.

Najważniejsze fakty o systemie oświaty

Ponieważ Belgia jest krajem trójjęzycznym, można by pomyśleć, że jej system edukacji jest skomplikowany w utrzymaniu i wdrażaniu. W rzeczywistości jest to o wiele łatwiejsze, niż się wydaje.

Przede wszystkim musimy przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda sprawa językowa Belgii. W Belgii istnieją trzy różne regiony językowe:

  • francuskojęzyczna,
  • niderlandzkojęzyczna,
  • niemieckojęzyczna.

Każdy region ma inne zasady dotyczące swojego systemu edukacyjnego.

Szkoła obowiązkowa w Belgii trwa zwykle od 6 do 18 lat i jest podzielona na szkołę podstawową (6-12 lat) i szkołę średnią (12-18 lat), jednak przed rozpoczęciem nauki obowiązkowej dzieci mogą również uczęszczać do bezpłatnych placówek przedszkolnych na 2,5 roku.

Wszystkie dzieci mieszkające w Belgii muszą zapisać się do szkoły w ciągu pierwszych 60 dni od rejestracji w gminie. Aby zapisać się do szkoły na dowolnym poziomie, trzeba mieć bardzo konkretny zestaw dokumentów. Należą do nich:

  • dowód tożsamości
  • potwierdzenie adresu
  • dowód szczepień
  • poprzednie rekordy akademickie
  • wiza pobytowa (jeśli dotyczy)

Szkoła podstawowa

Edukacja podstawowa, zwana lager onderwijs w języku niderlandzkim i enseignement primaire w języku francuskim, jest wymagana wśród dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat.

Po każdym roku dzieci piszą specjalne testy, aby określić, czy są gotowe do przejścia na wyższy poziom. Taka forma testowania jest standardem w Belgii. Dlatego też często zdarza się, że dzieci powtarzają rok, co szczęście nie ma negatywnego piętna, ze względu na tamtejszą kulturę.

Po ukończeniu edukacji dzieci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, zwane Certificat d’Etudes de Base (CEB) lub Getuigschrift van Lager Onderwijs, w zależności od regionu językowego. Jest to niezbędny dokument przy zapisie do szkoły średniej.

Belgijska edukacja kładzie duży nacisk na naukę języka obcego i nabycie w nim biegłości. W szkołach francuskojęzycznych obowiązkowy jest język niemiecki i niderlandzki, itp.

Szkoła średnia

Szkoła średnia trwa od dwunastu do osiemnastu lat, ale uczniowie w wieku szesnastu lat mogą zdecydować się na naukę tylko w niepełnym wymiarze godzin i przejść szkolenie techniczne lub zawodowe.

Szkoła średnia oferuje większą elastyczność uczniom, którzy mogą sami wybrać niektóre przedmioty i wybrać kształcenie, w zależności od swoich planów: zawodowe, techniczne, ogólne bądź artystyczne.