Skip to main content

Pozwolenia na pracę w Niemczech


Pozwolenie na pracę w Niemczech

Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej ma prawo mieszkać i pracować w Niemczech bez konieczności posiadania wizy lub pozwolenia na pracę.

Stały pobyt w Niemczech

Od momentu wprowadzenia nowej niemieckiej ustawy imigracyjnej, osoby wysoko wykwalifikowane mogą ubiegać się o stały pobyt i otrzymać pozwolenie na pracę w kraju. Wcześniej osoby te miały prawo do pobytu tylko na okres pięciu lat. Aby uzyskać prawo stałego pobytu w Niemczech, cudzoziemiec musi udowodnić, że posiada konkretną ofertę pracy i musi uzyskać pozwolenie od Niemieckiej Agencji Pracy.

Również członkowie rodzin mają szansę na uzyskanie prawa do pracy w Niemczech. Kraj ten podejmuje znaczne wysiłki, aby zachęcić wysoko wykwalifikowane osoby do przeniesienia się do Niemiec.