Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania na temat Drezna w Niemczech


Najczęściej zadawane pytania na temat Drezna w Niemczech

Jakie są koszty utrzymania w Dreźnie?

Podstawowe media (woda, prąd, ogrzewanie, chłodzenie i wywóz śmieci) za mieszkanie o powierzchni  85m² w Dreźnie kosztują  około  232 € miesięcznie. Miesięczne koszty dla 4-osobowej rodziny bez czynszu szacowane są na 2 464 € (dane z maja 2019 roku). Miesięczne wydatki dla osoby samotnej mieszkającej w Dreźnie wynoszą około 728 €. Dla ekspata, nowego w tym obszarze, wymagane jest, aby mieszkał w kraju przez co najmniej rok, zanim będzie kwalifikował się do karty kredytowej w niektórych bankach i spółdzielniach kredytowych.

Czy Drezno jest dobrym miejscem do inwestowania w nieruchomości?

Badania przeprowadzone przez Postbank wykazały, że pod względem oczekiwanego wzrostu wartości nieruchomości do roku 2030 miasto to plasuje się na drugim miejscu po Monachium, co czyni je jednym z najlepszych miast do inwestowania w nieruchomości w Niemczech.

Czy Drezno jest dobrym miejscem na założenie rodziny?

Życie w Dreźnie charakteryzuje się wysoką jakością. Dzięki ponad 60% pokryciu lasów i terenów zielonych miasto to należy do najbardziej zielonych obszarów w Europie. Dobrze rozwinięty sektor transportu, z trzema autostradami i niezawodnym międzynarodowym lotniskiem, przynosi korzyści nie tylko gospodarce, ale także mieszkańcom i turystom odwiedzającym miasto. Ponadto, szkoły są dobre, życie towarzyskie jest na wysokim poziomie, a koszty życia są niższe, niż w innych niemieckich miastach, takich jak Berlin.